Period

Autumn 2023 - Summer 2024

Term Dates
  School Closes School Opens
Autumn Term   Weds 6 Sep
Half Term Fri 27 Oct Mon 6 Nov
Christmas Fri 22 Dec Tues 9 Jan
Half Term Fri 9 Feb Mon 19 Feb
Easter Fri 22 March Tues 9 Apr
May Day Mon 6 May  
Half Term Fri 24 May Mon 3 Jun
Summer Fri 19 Jul  

Teacher Training Days:

  • Mon 4 Sep 2023
  • Tues 5 Sep 2023
  • Mon 8 Jan 2024
  • Mon 8 Apr 2024
  • Mon 22 July 2024
Period

Autumn 2024 - Summer 2025

Term Dates
  School Closes School Opens
Autumn Term   Tue 3  September
Half Term Thurs 24 October Mon 4 November
Christmas Fri 20 December Tues 7 January
Half Term Fri 14 February Mon 24 February
Easter Fri 4 April Tue 22 April
May Day Mon 5 May  
Half Term Fri 23 May Mon 2 June
Summer Fri  18 July  

Teacher Training Days;

  • Mon 2 September  2024
  • Fri 25 October 2024
  • Tue 6 January 2025
  • Mon 21 July 2025
  • Tues 22 July 2025